Kosmische levensgraden

onze grote evolutiestappen

In de evolutie van onze ziel en de kosmos zijn zeven grote evolutiestappen te onderscheiden: de zeven kosmische levensgraden.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘Dit universum is een ontwakingsruimte ...’

Eerste Kosmische Levensgraad

De eerste kosmische levensgraad bestaat uit één planeet en één zon.
Op die planeet zijn wij als ziel aan ons allereerste leven begonnen.
Alle zielen in de ruimte zijn hier gestart en inmiddels naar een hogere kosmische levensgraad overgegaan om verder te evolueren.
De planeet zelf is hierna aan haar stervensproces begonnen.
Toen haar dampkring begon op te lossen, verdampte al het water waarin wij onze miljoenen levens op deze planeet beleefd hadden.
In onze huidige tijd is van deze planeet slechts een dood lichaam overgebleven, door de mens ‘maan’ genoemd.
Hoe wij heel lang geleden op deze eerste planeet geleefd hebben, is beschreven in de artikelen ‘onze eerste levens als cel’ en ‘evolutie in het water’.
Omdat de zon in die tijd nog maar een zwak licht uitstraalde, konden wij onze lichamelijke vorm op deze planeet niet sterker verdichten dan een waterachtig lichaam dat leek op de huidige zeeleeuw.
Om ons lichaam verder te kunnen verdichten tot onze huidige menselijke gestalte waren er andere atmosferische condities nodig.

Tweede Kosmische Levensgraad

Daarom verlieten we als ziel de eerste planeet, om over te gaan naar de tweede kosmische levensgraad.
Vanaf de tweede graad bevat een kosmische levensgraad niet alleen een centraal zonnestelsel met een hoofdplaneet, maar daarnaast ook andere zonnestelsels met overgangsplaneten.
Die overgangsplaneten met hun verschillende atmosferische condities zijn voor de ziel nodig om kleinere tussenstapjes in haar lichamelijke opbouw te kunnen maken.
Om deze verschillende condities te scheppen, liggen deze overgangsplaneten verspreid in het universum in zonnestelsels met andere zonnen dan de onze.
Nadat we als ziel op deze tussenplaneten zes overgangstoestanden beleefd hadden om ons lichaam af te stemmen op het vasteland, konden we op de hoofdplaneet van de tweede kosmische levensgraad ons landelijke bestaan ten volle uitbouwen.
De mens noemt deze hoofdplaneet Mars.

Derde Kosmische Levensgraad

Na Mars beleefden we weer zes overgangstoestanden op tussenplaneten, om ons lichaam klaar te maken voor het leven op de hoofdplaneet van de derde kosmische levensgraad: Moeder Aarde.
Op aarde moesten de eerste zielen net als op alle andere planeten het lichaam opbouwen van een ijle cel tot een volwassen lichaam.
Hiervoor hadden ze miljoenen levens nodig, waarin de lichamelijke vorm in deze specifieke atmosferische conditie uitgebouwd werd tot onze huidige menselijke gestalte.
Elke ziel heeft miljoenen reïncarnaties nodig, om haar gevoelsleven te verhogen door het beleven van alles wat er op de planeten te ervaren valt.
Zo bouwen we stap voor stap onze persoonlijkheid op.
Na onze levens op Moeder Aarde gaan we over naar het hiernamaals, dat behoort tot de derde kosmische levensgraad en dient om ons voor te bereiden op de vierde kosmische levensgraad.

Ontwakingsruimte

Alle planeten en zonnen uit ons universum behoren tot de eerste drie kosmische levensgraden.
Dit universum is een ontwakingsruimte, we worden ons als persoonlijkheid bewust van onze essentie en welke basiskrachten onze ziel voortstuwen.
We leren zien waar we onze harmonie verbroken hebben, en hoe we die weer herstellen.
Uiteindelijk komen we weer samen met onze tweelingziel, en leren we hoe we verder kunnen evolueren zonder nog disharmonie te veroorzaken.

Vierde, Vijfde en Zesde Kosmische Levensgraad

Dan zijn we klaar om te reïncarneren op de planeten van de vierde, vijfde en zesde kosmische levensgraad.
Deze planeten behoren niet tot ons universum, omdat ze uit een ijlere substantie bestaan.
Op deze planeten zetten we onze kosmische evolutie voort.
We leren al het leven in de kosmos kennen en waarderen, ons bewustzijn en onze liefde groeien met elke incarnatie.
Ook ons lichaam wordt onbeschrijflijk mooi, omdat we zoals een zon onze universele liefde uitstralen naar al het leven waarmee we ons verbonden voelen.

Zevende Kosmische Levensgraad

Het eindpunt van onze kosmische evolutieweg is de zevende kosmische levensgraad of het Al.
De eerste zielen hebben het Alstadium van hun evolutie reeds bereikt.
Van daaruit steunen ze al het leven in de kosmos op weg naar de Alliefde.

Bronnen en verdieping