Orgaandonatie en transplantatie

onverwachte gevolgen

Een donor blijft verbonden met zijn organen en met de nieuwe dragers van zijn getransplanteerde organen.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Intentie van de donor

Vele mensen willen hun medemens helpen door hun organen af te staan voor transplantatie.
Lijkt het niet het mooiste wat er is om een blinde weer te laten zien door het doneren van je hoornvlies (cornea), om een mens met hartproblemen nieuwe levenskansen te geven door het schenken van je hart?

Wat doet de ontvanger ermee?

Een donor van hoornvlies helpt een blinde weer te zien.
De blinde krijgt hierdoor nieuwe mogelijkheden, hij kan het nieuwe licht in de ogen gebruiken om andere mensen te helpen en een bijdrage te leveren aan een betere wereld.
Maar hij kan nu ook andere mensen gaan bestelen of mishandelen.
In het ergste geval zou hij dit nieuwe licht zelfs kunnen gebruiken om iemand te vermoorden.
Als de donor op voorhand zou weten dat de ontvanger het getransplanteerde hoornvlies gaat gebruiken voor een moord, zou hij dan nog zijn hoornvlies schenken?
En heeft de donor hiermee nog iets te maken, nu hij dood is?

Nieuwe gevoelens bij de ontvanger

Een aantal mensen die een orgaan hebben ontvangen, ervaren hierna onverwachte nieuwe gevoelens, zoals een uitgesproken voorkeur voor vlees eten, alcohol, roken of een bepaalde soort muziek.
Deze nieuwe gevoelens worden als wezensvreemd ervaren, ze horen niet bij de persoonlijkheid van de ontvanger, ze zijn compleet nieuw in hun aard en intensiteit.
Deze mensen vragen zich natuurlijk af waar die nieuwe gevoelens vandaan komen.
Sommige mensen zijn erin geslaagd te achterhalen wie hun donor is.
En tot hun verbazing blijkt dat deze nieuwe gevoelens bij de donor horen.
Door het bekijken van de bezittingen van de donor of door het bevragen van de mensen die de donor goed gekend hebben, werd duidelijk dat deze gevoelens een grote rol speelden in het leven van de donor.
Niet alleen bij een orgaantransplantatie maar ook bij een bloedtransfusie kunnen deze nieuwe gevoelens optreden.
Jozef Rulof zegt dat als hij bloed van een ander zou krijgen, hij tevens gevoelens van de donor zou ervaren.
Niet iedereen ervaart dit, omdat veel afhangt van de sensitiviteit van de ontvanger.

Verbonden met onze organen

In de boeken van Jozef Rulof wordt verklaard hoe het mogelijk is dat de ontvanger deze gevoelens van de donor kan ervaren.
Het blijkt dat wij in gevoel meer verbonden zijn met onze organen dan we zelf beseffen.
Deze verbinding houdt niet plots op te bestaan wanneer de zogenaamde dood intreedt.
Pas wanneer onze organen tot ontbinding overgaan, lost de verbinding op en komen we in gevoel vrij van ons lichaam.
Wanneer een orgaan niet ontbindt omdat het getransplanteerd is, kan de verbinding niet oplossen.
Zolang een orgaan van onszelf voortleeft, blijven we daarmee in gevoel verbonden, of we willen of niet, want het is een deel van onszelf.
Hierdoor kan de ontvanger gevoelens van de donor ervaren, want een deel van de donor leeft in hemzelf verder.

Gevolgen voor de donor

Door het getransplanteerd orgaan maakt de donor deel uit van het leven van de ontvanger.
De donor maakt datgene wat de ontvanger verder met zijn leven doet, mede mogelijk.
De donor die geestelijk voortleeft in het hiernamaals, zal beïnvloed worden door het leven van de ontvanger.
Als de ontvanger zijn verdere leven aan hulpvaardigheid wijdt, dan zal de donor hiervan alleen positieve gevolgen ondervinden.
Maar als de ontvanger ellende creëert, zal die ellende de donor in het hiernamaals belasten.
Wanneer de organen van een donor bij verschillende mensen worden getransplanteerd, zal de donor deel gaan uitmaken van de levens van al deze ontvangers.
Hoe meer organen getransplanteerd worden, hoe meer het overgaan naar het hiernamaals vertraagd en belast wordt.

Alternatief voor orgaandonatie

Kunstmatige organen en technische hulpmiddelen zijn vrij van de besproken nadelen van orgaantransplantaties.
Door de ontwikkeling van de techniek zullen de technisch ontworpen modellen voor hart, nieren en zelfs hersenen steeds beter ingezet kunnen worden om het lichamelijk functioneren te ondersteunen.

Bronnen en verdieping