Dal van smarten

de voordierlijke gevoelsgraad

In de laagste hel in het hiernamaals bevinden zich Hitler en zijn soortgenoten met hun voordierlijke gevoelsleven.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
Afbeelding: Divina Commedia, zie Dante en Doré.
Hitler en zijn soortgenoten met een voordierlijk gevoelsleven bevinden zich in het dal van smarten, de laagste hel in het leven na dit leven.
Hun afstemming wordt voordierlijk genoemd, omdat hun gevoelsleven lager is dan het dier dat doodt uit honger.
De mensen in het dal van smarten hebben duizenden mensen op aarde op afschuwelijke wijze omgebracht om hun moordlust en machtswellust te verzadigen.
Deze ergste sadisten genoten van de martelingen die zij anderen toebrachten.
In het dal van smarten liggen zij neer als een hoopje slijm, als een kwal op het strand.
Zij hebben geen menselijke vorm meer, omdat ze ook geen menselijke gedachte meer bezitten.
Ze zijn onbewust van hun eigen leven, omdat ze zich uit elke harmonische levenswet verwijderd hebben.
Het zal miljoenen jaren duren voordat zij tot de sferen van licht zijn opgeklommen.
Eerst moeten ze hun duistere karaktertrekken afleggen en al hun verkeerde daden goedmaken in ontelbare nieuwe aardse levens.
Maar voor Hitler kan het nog wel honderdduizend jaar duren voordat hij weer op aarde geboren kan worden.

Bronnen en verdieping