Dagbewustzijn

ons lichamelijke wakker zijn

Het dagbewustzijn is het bewustzijn dat we bezitten wanneer we lichamelijk wakker zijn.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Wakker

In de boeken van Jozef Rulof wordt met dagbewustzijn bedoeld: het bewustzijn dat wij bezitten wanneer we wakker zijn.
We zijn ons dan bewust van de omgeving die we door onze zintuigen waarnemen.
Met dit bewustzijn beleven we de ervaringen van de dag.
In dit bewustzijn zijn we ons ook tot in zekere mate bewust van onze eigen innerlijke wereld, onze gevoelens en onze gedachten.
Als ons gevoelsleven iets te zeggen heeft, dan stuwt het gevoelens naar ons dagbewustzijn en kunnen we die gevoelens bewust uitspreken en daarnaar handelen.
We kunnen ook iets van onze vorige levens beleven in ons dagbewustzijn.
We zien bijvoorbeeld iets op televisie, en denken: ‘Hé, dat ken ik!’
Op dat moment kan een Afrikaans, Amerikaans of een ander leven in ons bewust zijn, op dat ogenblik maakt het vorige leven dat we daar beleefd hebben voor zoveel procent deel uit van ons dagbewustzijn.
Dat kan heel vluchtig zijn, maar ook permanent in de vorm van een aanleg, talent of gave.

Herstel van dagbewustzijn

Wanneer we gaan slapen, leggen we dit dagbewustzijn geleidelijk af.
We worden ons steeds minder bewust van onze omgeving, totdat we diep in slaap zijn gekomen.
In de slaap wordt de spanning ontladen die in het zenuwstelsel ontstaan is door de ervaringen van overdag.
Tijdens de slaap analyseert de ziel wat er is binnengekomen in het gevoelsleven, en door het dromen gaat er weer overboord wat geen waarde heeft.
Die dromen dienen om het dagbewustzijn te herstellen, om de volgende morgen weer dagbewust en uitgerust nieuwe ervaringen te kunnen opdoen.
Gedurende het slapen kan de ziel zo beter zorgen voor haar rust en harmonie dan tijdens het dagbewustzijn.

Voorbij het dagbewustzijn

Het slaapwandelen toont aan dat de mens ook buiten het dagbewustzijn om kan handelen.
Op dat moment is het belangrijk om de slaapwandelaar niet aan te raken of te storen in zijn handelingen, want dat kan een zenuwshock veroorzaken.
Tijdens het slaapwandelen handelt de mens immers niet in het dagbewustzijn, waardoor hij geen weerstand heeft tegen gebeurtenissen die buiten zijn bewustzijn om plaatsvinden, zoals het aanraken van zijn lichaam.
Jozef Rulof ervaart tijdens zijn uittredingen uit zijn lichaam dat hij ook buiten het dagbewustzijn om in het hiernamaals bewust kan voelen, denken en handelen.
De term dagbewustzijn wordt dan ook alleen gebruikt om het bewustzijn in het lichamelijke bestaan op aarde aan te duiden.
De ziel kent echter een eeuwig bewustzijn dat het dagbewustzijn van dit ene lichamelijke leven overstijgt.

Bronnen en verdieping