Rechtvaardigheid

van aangeboren naar bewust

Ooit zal elk mens weten hoe hij de aangeboren rechtvaardigheid van zijn ziel in vele levens zelf heeft bezwaard en daarna heeft hersteld.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘Het maakte niet uit wat een mens in het verleden had gedaan, bij Jozef kon men beginnen met een schone lei.’

Waarom?

Waarom krijgt de ene mens al het geluk in zijn leven in de vorm van gezondheid, rijkdom, zorgzame ouders en liefde, en ontvangt de andere mens een bende ongeluk zoals ziekte, armoede, honger en oorlog?
Waarom kan die ene mens negentig jaar lang van al zijn geluk genieten, en sterft dat andere eenjarige kind aan melaatsheid?
Zijn deze verschillen te rijmen met enige rechtvaardigheid?
Of moeten we hieruit concluderen dat het leven onrechtvaardig is?
Bestaat er een hogere rechtvaardigheid in het heelal die niet wordt aangetast door alle ellende?

Mens of ziel

Als de mens ontstaat bij de conceptie en eindigt bij de dood en als stoffelijk wezen slechts eenmaal leeft, dan is er geen hogere rechtvaardigheid waarneembaar.
Dan heeft de ene mens geluk, de andere mens pech, en regeert het toeval over alle mensen.
De schrijvers van de boeken van Jozef Rulof, de meesters, hebben een andere werkelijkheid leren kennen, met een ingebouwde kosmische rechtvaardigheid.
Zij hebben geestelijk-wetenschappelijk vastgesteld dat de mens een ziel is die vele levens op aarde beleeft.
Elke ziel ontvangt in zijn vele reïncarnaties datgene wat de mens geluk en ongeluk noemt, als gezondheid, ziekte, rijkdom, armoede, liefde en oorlog.

Oorzaak en gevolg

Op zielsniveau verklaren de meesters dat wij als persoonlijkheid zelf kunnen veroorzaken wat ons in volgende levens zal toevallen.
Als we ellende ontvangen, kan het zijn dat we in vorige levens zelf ellende gebracht hebben aan andere mensen.
De artikelen ‘karma’ en ‘oorzaak en gevolg’ lichten toe dat dit geen straf van het leven of van God is, maar een corrigerend sturen van onze eigen ziel.
Het artikel ‘harmonie’ licht toe dat onze ziel een aangeboren harmonie bezit.
Als we als persoonlijkheid een ander mens ellende aandoen, zal onze ziel stuwend worden om de verloren harmonie met al het leven in volgende levens te herstellen.
Onze eigen ziel brengt ons daarvoor in levensomstandigheden die we als persoonlijkheid onrechtvaardig kunnen vinden, maar waarin we wel de mogelijkheid hebben om het ‘oorzaak en gevolg’ te beëindigen door liefde te geven in plaats van ellende te veroorzaken.
De rechtvaardigheid van het leven bestaat erin dat elke ziel de mogelijkheid heeft om al het karma en oorzaak en gevolg op te lossen, dat door de eigen persoonlijkheid veroorzaakt is.
Hiervoor krijgt elke ziel voldoende levens.
Door het vermogen om te reïncarneren kan elke ziel zich van deze disharmonie bevrijden, waardoor de weg weer vrij is om geestelijk verder te evolueren.
Dan beleeft zij haar verdere kosmische evolutie in de rechtvaardigheid die zij nu zelf als bewuste persoonlijkheid in elke handeling vertolkt.

Hoe rechtvaardig zijn we reeds?

Door de opgedane ervaringen van miljoenen levens leren we hoe het voelt om iets te ondergaan dat we in een andere situatie een ander hebben aangedaan.
Ook ervaren we hoe het voelt als we het leven in liefde tegemoet treden.
Hierdoor beleven we een innerlijke evolutie, die ons uiteindelijk tot een universele liefde voor al het leven zal brengen.
Hiervoor is het nodig dat we in alles rechtvaardig worden.
Zoals bij alle eigenschappen van het leven kunnen we ons de vraag stellen: wat hebben we er ons reeds van eigen gemaakt?
Onze ziel heeft een aangeboren rechtvaardigheid, maar als persoonlijkheid worden we ons pas na vele levens bewust van wat we kunnen doen om die rechtvaardigheid ook in ons dagelijkse leven toe te passen.
De meesters geven een aantal voorbeelden voor het maatschappelijk leven.
Bepalen we een verkoopprijs eerlijk naar inspanning en kosten, of berekenen we er een woekerwinst bovenop?
Leven we op de kracht en de kosten van een ander in plaats van er zelf voor te werken als we dat kunnen?
Verwennen we onze kinderen tot luiheid in plaats van hun de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen door eigen inspanning?
Voor het beleven van de rechtvaardigheid kunnen we ons nog niet aan de maatschappij spiegelen, want de mensheid heeft de geestelijke rechtvaardigheid nog niet bereikt.
De meeste mensen zijn immers nog ingesteld op het stoffelijke bezit.
Als we zelf een hogere gevoelsgraad willen bereiken, dan kunnen we onszelf altijd de vraag stellen: ben ik waar en rechtvaardig in alles wat ik denk en doe?
Jozef Rulof trad iedereen rechtvaardig tegemoet.
Het maakte niet uit wat een mens in het verleden had gedaan, bij Jozef kon men beginnen met een schone lei.
Alleen wanneer iemand zelf onrechtvaardigheid, onwelwillendheid of leugens naar Jozef bracht, ging hij een stap achteruit en liet hij die mens zichzelf beleven.

Goddelijke rechtvaardigheid

Vele mensen vragen zich af waarom God kan goedvinden dat de ene mens alles krijgt, en de ander niets.
De artikelen ‘Alziel en Albron’ en ‘kosmische splitsing’ lichten toe dat God als Alziel zichzelf gesplitst heeft in biljoenen deeltjes, waardoor elke ziel de goddelijke rechtvaardigheid als aangeboren eigenschap meekreeg.
Hierdoor hebben we allemaal dezelfde mogelijkheid om ons door miljoenen levens een kosmisch bewustzijn eigen te maken, nadat we al de onrechtvaardigheid die we zelf gecreëerd hebben, omgezet hebben in liefde en geluk voor alle zielen waarmee we op ons levenspad verbonden zijn geraakt.
Met dat kosmische bewustzijn zullen we onze levens op de volgende planeten van de hogere kosmische levensgraden vanaf het begin rechtvaardig opbouwen en beleven.
Het artikel ‘vierde kosmische levensgraad’ licht toe hoe hierdoor een volledige samenleving rechtvaardig is, zodat er nooit meer ellende kan ontstaan.
Daar beseft elk mens bewust hoe hij zijn goddelijke rechtvaardigheid heeft gekregen, vergooid, hersteld en nu voor eeuwig vertolkt in elk gevoel, in iedere gedachte en in alle handelingen.

Bronnen en verdieping