Ludo Vrebos

Op deze webpagina vertel ik hoe ik tot het schrijven van de ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ en ‘Het Jozef Rulof Naslagwerk’ ben gekomen.
In 1966 ben ik geboren in Leuven (België).
In 1989 studeerde ik af als klinisch psycholoog (MA) aan de universiteit KU Leuven.
Mijn bedoeling met deze studie was te vernemen in hoeverre de wetenschap de menselijke ziel had onderzocht.
Hierna zette ik mijn zelfstudie van de 27 boeken van Jozef Rulof verder, die ik in 1983 was begonnen.
Voor mijn gevoel kreeg ik hier veel meer en diepergaande kennis over de ziel aangereikt, waardoor al mijn levensvragen beantwoord werden.
Ik achtte het mogelijk dat ook anderen baat konden hebben bij de kennis uit deze boeken, en daarom wilde ik er graag over vertellen.
Maar ik vond dat ik dat pas met een voldoende zekerheid kon doen, wanneer ik alle informatie uit de meer dan 11.000 pagina’s kon overzien.
Daarom categoriseerde ik al deze informatie op trefwoorden, om met behulp van een speciaal daartoe geschreven computerprogramma deze geestelijke universiteit in kaart te brengen.
Na dertig jaar studie vond ik mijn overzicht voldoende gedetailleerd en genuanceerd genoeg om hierdoor een ‘toelichting bij de boeken van Jozef Rulof’ te schrijven.
Ondertussen was ik voorzitter van de uitgever van deze boeken geworden, Stichting De Eeuw van Christus.
In de stichting was ik in de gelegenheid de toelichting te laten reviseren en proeflezen door de andere bestuursleden en tien studiecollega’s die eveneens de 27 boeken hadden gelezen.
Hierdoor kon het gepubliceerde resultaat naar mijn oordeel op voldoende wijze de geestelijke universiteit vertegenwoordigen.
Zo werd ik auteur van de volgende vijf boeken:
1. Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 1 Ons Hiernamaals (1e druk in 2016, isbn 978-94-93165-78-6)
2. Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties (1e druk in 2017, isbn 978-94-93165-79-3)
3. Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 3 Onze Kosmische Ziel (1e druk in 2019, isbn 978-94-93165-80-9)
4. Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 4 Universiteit van Christus (1e druk in 2020, isbn 978-94-93165-81-6)
5. Toelichting bij de boeken van Jozef Rulof (1e druk in 2020, isbn 978-94-93165-77-9)
Als voorzitter van Stichting De Eeuw van Christus heb ik op 7 maart 2020 een lezing gegeven, waarvan u hieronder een montage kunt bekijken: