Downloaden

ePub

Als u op een titel hierboven klikt, kunt u dat boek downloaden.
U kunt dat e-book dan digitaal lezen zonder dat u op dat moment een online verbinding met onze website nodig heeft.
Een e-reader die u in Nederland koopt, maakt meestal gebruik van het ePub-formaat.
In dit formaat staat de opmaak van de tekst niet vast, zodat de regellengte zich aanpast aan de breedte van uw leestoestel, zoals ook deze website doet.
Als u een ePub wil lezen op een ander apparaat kunt u gebruik maken van een gratis ePub-lezer zoals bijvoorbeeld

pdf

In een pdf staat de opmaak van de tekst wel vast.
Hierdoor kunt u een pdf best lezen op een scherm met voldoende breedte, zoals een pc of laptop.