Tempel der ziel

in verbinding met de eigen diepte

In de tempel der ziel in het hiernamaals wordt Jozef Rulof het ontstaan van het heelal en de kosmische evolutie van de ziel getoond.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘Daarna tonen de meesters verschillende beelden uit zijn verleden, zodat Jozef voelt dat hij met zijn eigen innerlijk verbonden is.’

Voorbij het aardse denken

In het boek ‘Het Ontstaan van het Heelal’ beschrijft de geestelijke leider van Jozef Rulof, meester Alcar, ook het ontstaan van de ziel.
Om dit aan Jozef Rulof te laten zien, neemt hij Jozef tijdens een uittreding mee naar de tempel der ziel in het hiernamaals.
Deze tempel bevindt zich in de vierde lichtsfeer, een geestelijke wereld die ver boven het aardse voelen en denken ligt.
Om de diepte van de ziel te doorgronden moet het aardse voelen en denken volledig afgelegd worden.

Symbolische vormgeving

Het eerste wat Jozef opvalt, zijn de honderden torens van deze geestelijke tempel.
Hij kan niet zien waar de hoogste torens eindigen, het lijkt alsof ze in het heelal oplossen.
Alcar verklaart hem dat dit het hogergaan van al het leven symboliseert, het overgaan naar een volgende graad van bewustzijn.
Een andere symbolische eigenschap van de vormgeving van de tempel is dat men naar alle richtingen kan kijken, het gebouw is geheel open.
Die openheid staat symbool voor al het leven in deze sfeer, iedereen is hier open, hier hoeft niets verborgen te worden.
Men kan hier in de diepte van de ziel schouwen, tot zover men zelf kan begrijpen.
Jozef ziet in de tempel ook veel bloemen en vogels, de natuur is in haar geestelijke pracht vertegenwoordigd.
Hier voelt de mens hoe innig men verbonden is met al het leven, en door de gevoelsverbinding leert men elke levensvorm begrijpen.

Innerlijke gebouwen

Jozef ziet binnen in de tempel honderden kleinere tempels, die uiterlijk dezelfde architectuur hebben als de grote tempel.
Het binnenste van elke kleine tempel is echter verschillend.
Zo is bijvoorbeeld elke sfeer van het hiernamaals vertegenwoordigd door een eigen kleinere tempel.
Wanneer Jozef zich op een bepaalde sfeer wil afstemmen, dan kan hij de kleinere tempel binnentreden, die met die sfeer overeenstemt.
Zo zijn in onze ziel ook alle gevoelsgraden aanwezig die we in onze evolutie al beleefd hebben.
Hierdoor kunnen we tijdelijk weer afdalen naar een lagere sfeer die we doorgaans al ontstegen zijn.
Maar gelukkig zijn ook de hogere sferen reeds als ongeschapen werelden in aanleg in onze ziel aanwezig.

Elke ziel terugvinden

In deze tempel kan men niet alleen met alle sferen verbonden worden, maar ook met elke ziel waarmee men ooit te maken heeft gehad.
Het maakt niet uit waar die ziel nu leeft, op aarde of in het hiernamaals, of in de wereld van het onbewuste om op aarde te reïncarneren.
Deze verbinding wordt tot stand gebracht door de meesters van de zevende sfeer, die deze tempel leiden.
Zij overzien al het leven op aarde en in het hiernamaals.
Hier kan men ook gevoelsverbindingen uit vorige levens volgen.
Al zijn de wegen voor honderden jaren uiteengegaan, hier vindt men zijn geliefde terug.
Wanneer de meesters de levensfilm volgen, ziet men waar en in welke toestand de geliefde zich nu bevindt.
In deze tempel kan men verbonden worden met zijn tweelingziel.
Als die nog op aarde leeft, kan men zien wat die nog heeft te doen voordat de sferen van licht betreden kunnen worden.
Hierdoor kan men besluiten om zijn tweelingziel of een andere geliefde op aarde te helpen om hen tijdens hun aardse leven tot geestelijke bewustwording te stuwen.

De eigen diepte

De hogere meesters kunnen de bezoekers niet alleen met andere zielen verbinden, maar ook met de diepte van hun eigen ziel.
Ze maken dit Jozef duidelijk door in een kleinere tempel de kleur te tonen waar hij op dat moment aan denkt.
Zo leert Jozef dat wat er in hem is, aan hem getoond kan worden.
Daarna tonen de meesters verschillende beelden uit zijn verleden, zodat Jozef voelt dat hij met zijn eigen innerlijk verbonden is.
Nu begrijpt hij waarom boven de ingang van de tempel der ziel te lezen staat: Mens, ken uzelf.
De meesters verbinden Jozef vervolgens met zijn moeder, wanneer die in blijde verwachting was van hem.
De gevoelsverbinding tussen zijn moeder en hem was toen al zo sterk dat ze elkander aan konden voelen.
Een dergelijke gevoelsverbinding wordt ook in de tempel der ziel toegepast.
De meesters gaan een gevoelsverbinding met de bezoekers aan, en laten de bezoekers voelen en zien wat zijzelf waarnemen, waardoor de bezoekers tijdelijk in het gevoel en het bewustzijn van de meesters opgetrokken worden.
De meesters tonen Jozef vervolgens een beeld uit zijn jeugd, toen hij als kind speelde met kinderen uit het hiernamaals.
Hij ziet nu dat zijn leider Alcar deze kinderen tot hem bracht, en dat Alcar hem heel zijn leven heeft geleid om tot dit punt te komen dat hij voor de mensheid het ontstaan van de ziel kan leren kennen.
Jozef ziet nog talrijke andere gebeurtenissen die hij heeft beleefd, en hij voelt dat men in zijn verleden kan afdalen tot in het allereerste begin van zijn ziel.
De meesters verklaren hem dat ze hem ook in zijn vorige levens gevolgd en geleid hebben, zodat hij nu de kosmische wijsheid kan ontvangen voor allen op aarde die deze gaven niet bezitten.
Met het volgen van het ontstaan van het heelal en de kosmische evolutie van de ziel willen de meesters bereiken dat de zoekende mens op aarde de diepte van zijn eigen ziel kan begrijpen.

Bronnen en verdieping