Eerste lichtsfeer

de weg van dienende liefde

In de eerste lichtsfeer groeit het besef dat je alleen door de dienende liefde geestelijk kunt groeien.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Zoals op aarde

Wanneer de mens als geest in de eerste van de zeven lichtsferen aankomt, denkt hij in een mooi landschap op aarde te vertoeven.
De eerste lichtsfeer lijkt veel op de aarde, maar dan met het verschil dat alles van geestelijke substantie is, ijler dan de aardse materie.
De sfeer heeft een heldere blauwe hemel met enkele witte wolken.
De bodem is zo zacht als mos en begroeid met groen en prachtige bloemen.
De bomen lijken op cipressen, maar ze worden hoger dan op aarde.
De vele vogels lijken op de oosterse soorten van de aarde.
Al het leven van de eerste lichtsfeer straalt het innerlijke licht uit.
Er is geen aardse zon meer, die de natuur beschijnt.
Het sferenlicht wordt opgebouwd door de liefdevolle uitstraling van al het leven in deze sfeer.
De bewoners van de eerste lichtsfeer zien eruit als mensen van dertig tot zesendertig jaar oud.
Ze voelen zich zoals op aarde.
Hun uiterlijk, hun kleding en hun omgeving weerspiegelen dit aardse gevoelsleven.
Dit alles zal pas veranderen wanneer ze zich innerlijk losmaken van hun aardse denken.
Ze willen hun handen nog gebruiken, maar ze hebben die handen niet meer nodig om te werken.
Ze willen nog wandelen, omdat ze nog niet beseffen dat ze ook kunnen zweven.
Ze hebben nog het gevoel dat de tijd verstrijkt, omdat ze nog niet voelen dat ze in een tijdloze eeuwigheid leven.
Ze denken nog aan hun aardse bezittingen, hoewel ze beginnen te beseffen dat in de geest hun alleen toebehoort wat ze innerlijk hebben opgebouwd aan liefde.

Dienende liefde

De bewoners van de eerste lichtsfeer beginnen te beseffen dat ze alleen naar de hogere lichtsferen kunnen overgaan als ze zich bekwamen in het geven van liefde.
Ze overstijgen hun aardse ik door in liefde hun medemens te dienen.
Door zich te richten op het helpen van anderen leggen ze hun aardse denken af en ontwikkelen ze een ijler geestelijk denken, gebaseerd op onbaatzuchtige liefde.
Terwijl het studeren op aarde nog dikwijls gebruikt wordt om meer aardse bezittingen te vergaren, volgt men in de eerste lichtsfeer een geestelijke studie om te leren geven, om zich te bekwamen in het helpen van anderen.
Men leert de anderen op verschillende wijzen te helpen.
Velen dalen daarvoor af naar de duistere sferen, om de bewoners die nog geen licht in zichzelf voelen, vooruit te helpen.
Sommigen werken tientallen jaren of langer in de duistere sferen om de mens naar het licht te brengen.
Anderen gaan naar de aarde om hun aardse geliefden te beschermen en te helpen.
Door al dit werk groeit hun onbaatzuchtige liefde, en bereiken ze de tweede lichtsfeer.

Bronnen en verdieping