NSB en nationaalsocialisme

rot satanisch giftig

De NSB en het nationaalsocialisme worden in de boeken van Jozef Rulof omschreven als rot, satanisch, voordierlijk, prehistorisch en giftig als de pest.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

NSB

De Nationaal-Socialistische Beweging in Nederland (afgekort ‘NSB’) was een Nederlandse politieke partij die van 1931 tot 1945 heeft bestaan.
De NSB huldigde de ideologie van het nationaalsocialisme en fungeerde ten tijde van de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog als de collaboratiepartij die samenwerkte met de bezetter.
In het boek ‘De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien’ van Jozef Rulof werd deze beweging besproken als onderdeel van de analyse van het nationaalsocialisme in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog:
Als u dit alles voelt, moet het u duidelijk zijn, waarom het Nederlandse volk niets met het nationaalsocialisme te maken wilde hebben.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In het bovenstaande citaat gaat het over de vijfenzeventig procent van het Nederlandse volk dat een hogere gevoelsgraad vertegenwoordigt:
En de vijfenzeventig procent van uw volk walgen van de idealen en denkbeelden van deze beweging.
Wat zij voor uw volk vertegenwoordigt is knechting, bruut geweld, bedrog, gemeenheid, verraad en duizenden andere eigenschappen meer, die tot het lagere, voordierlijke instinct behoren.
Deze gedachten moeten botsen tegen de gezonde, vrije, bewuste, op liefde ingestelde mentaliteit van het Nederlandse volk.
De mensen, die deze beweging dienen, vertegenwoordigen de lagere eigenschappen van uw volk, zij handelen aldus dierlijk slecht of stemmen er door te zwijgen op z’n minst mee in.
Deze lieden hebben God en Christus niet nodig, zij voelen zichzelf „Übermenschen” en beleven de duisternis!
Is het dan zo’n wonder, dat deze lage graad ondanks zijn vele inspanning door de hogere graad scherp wordt afgewezen?
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De NSB-idealisten worden afgezet tegen Mozes en de zijnen:
Mozes en de zijnen waren óók idealisten en te allen tijde bereid hun leven voor de geestelijke bewustwording van de mensheid in te zetten.
De idealisten van úw tijd zijn grofstoffelijke wezens, die hun eigen levensgraad dienen en merendeels zichzelf liefhebben.
Mozes diende de mensheid, uw idealisten een volk en staan hierbij open voor hel en verschrikking.
Mozes bracht het geloof in Ene God op Aarde, uw idealisten verderf en duivelse gemeenheid!
Mozes was een strijder voor God, een prediker van de liefde, uw idealisten daarentegen scheppen verdeeldheid, honen God en vermoorden het betere-ik in de mens.
Maar zo bedekt kunnen ze hun satanische plannen niet inkleden of de goede kern van het Nederlandse volk doorziet hen en wijst hen af.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
In de nadagen van de Tweede Wereldoorlog werd de doodstraf in Nederland heringevoerd en uitgevoerd op NSB’ers.
Op een contactavond wordt aan Jozef Rulof gevraagd hoe hij over die doodstraf dacht:
Een dame komt terug op haar vraag van de vorige week en vraagt nu: „Mag de doodstraf worden toegepast?”
Jozef zegt: „Natuurlijk mag dat niet.
Wat zeggen de „Tien Geboden”?
Vraag en Antwoord Deel 1, 1950
Voor Jozef is doden altijd verkeerd, ook als het wordt toegepast op de leider van de NSB Anton Mussert en de NSB’er Max Blokzijl:
In de Bijbel staat: ‘Gij zult niet doden.’
Dus wat u er ook nog anders van in de Bijbel vindt, is van de verknoeiers van die Bijbel, van de mens, die het woord van God en Christus heeft versjacherd.
Er staat dus: ‘Gij zult niet doden’, maar waarom hebben ze hier dan onder andere Mussert en die arme Max Blokzijl het leven ontnomen?
Die Blokzijl is niet „arm”, ik beklaag dat leven niet, ik vond hem en Mussert sufferds, maar om zulke onbewusten ook nog het leven te ontnemen?
Had die mannen de kolenmijnen ingestuurd!
Had ze desnoods dag en nacht laten werken, totdat zij erbij neervielen, maar had ze niet gedood.
Dood geen mens, of u vergrijpt zich aan hen; maar geef ze de mogelijkheid, om hun fouten goed te maken.
Dat heeft Christus bedoeld en niets anders!
Vraag en Antwoord Deel 1, 1950
In het blad ‘Evolutie’ dat Jozef uitgaf, wordt van de NSB’ers gezegd:
Wij zagen hen gaan en we hadden hun kunnen toeroepen: ‘Volg de satanische mentaliteit van het hakenkruis niet.
Daar is een ander kruis, dat van Golgotha af uw weten wil verlichten.
Laat af van verraad en geweld, want ge voert uzelf naar de duistere hellen en moet eeuwen van strijd en ellende doorleven om u daarvan los te maken.
Ge besmet uzelf, uw vrouw en uw kind met de heidense theorieën van uw ‘kameraden’ en ge zult u daardoor uit uw maatschappij stoten.’
Archives, 1945
Voorzeker is hun mentaliteit verknoeid, zijn hun leerstellingen giftig, hierdoor en door de daden, die zij verrichtten, zijn zij een gevaar voor een gezonde, op de liefde en het dienen gerichte samenleving.
Archives, 1945
Jozef noemt de NSB’ers gekken:
Toen u die gekken achternaliep, gebruikte ik mijn tijd anders.
Vraag en Antwoord Deel 1, 1950
Over het uitbrengen van hun groet zegt hij:
Ga weg, stuiptrekkers, verknoei mijn leven niet langer.
Vraag en Antwoord Deel 1, 1950
Op een contactavond vertelt hij dat hij in 1942 in zijn geboortedorp ’s-Heerenberg NSB’ers tegenkwam:
Ik kwam in ’s-Heerenberg, dame, in 1942, ik kwam in ’s-Heerenberg in mijn geboorteland terug, en toen liepen daar de NSB’ers: zo.
Ik kom bij de elite, dat is bij Heining, dat is een mooi café – ik kwam er nooit want die waren me te blufferig – daar kwamen alleen notabelen, de burgemeester kwam er, nou, een kind van de Grintweg mocht daar niet komen, die joegen ze weg.
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
Jozef werd in zijn geboortedorp ‘Jeus’ genoemd:
Maar toen kwam ik daar, ik had al een stuk of twaalf, vijftien boeken in mijn handen, en toen gingen ze een beetje buigen en: ‘Goh, in die Jeus zit wel iets.’
En toen kwam ik daar binnen, en daar zat de elite van Mussert.
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
Jozef laakt het uitbrengen van de NSB-groet:
‘Zo’, ik zeg, ‘wat is hier in ’s-Heerenberg aan de hand?
Verdikke nog aan toe, alle mensen steken de hand in de hoogte, wat is dat toch?
Zun ze gek?’
Ik zeg: ‘En ze hebben allemaal op een wit, op een kreupel paard gewed, dat paard zakt straks in elkaar.’
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
Jozef wist dat hij hiervoor in de gevangenis kon belanden, omdat hij inging tegen de NSB en het nationaalsocialisme:
En toen zei mijn vriend, die was nou een kopstuk daar, een zoon van de lange Van Bree, die zegt: ‘Als Jeus het niet geweest was, had ik niks voor hem kunnen doen, had ik hem in de gevangenis moeten stoppen.’
Maar het was Jeus.
Ik zeg: ‘Willem’, toen de oorlog voorbij was, ik zeg: ‘Willem, dat had je moeten doen, dan had ik je alle haren uitgetrokken.’
En toen ik dan terugkwam na de oorlog, zei hij: ‘Jeus, Jeus, wat wasse wiij toch stommerike, wâ (wat waren wij toch stommeriken, niet)?
We wisten het nie’t.
Kui ons dat vergève dan (Kun je ons dat dan vergeven)?’
Ik zeg: ‘Ik was toch niet kwaad op jullie?
Kinderen.’
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
Het NSB-gedrag slaat je uit de harmonie en de liefde van de eerste lichtsfeer:
En dat slaat u uit die eerste sfeer, dames en heren.
Want hoe kun je, heb ik mijn mensen verteld die mijn boeken hadden gelezen, hoe kun je op een wild gedoe je leven inzetten terwijl Christus zei: ‘Wie het zwaard neemt, zal door het kruis vergaan.’
En dat waren Bijbelkenners, hoor.
Er waren erbij die hadden seances met de ‘meesters’ aan Gene Zijde en die zeiden: ‘Het was goed zo.’
Ik zeg: ‘Houd op met je kletspraat, jullie hebben niets.’
Wouden ze niet kwijt.
Vraag en Antwoord Deel 3, 1952
Het standpunt in de boeken van Jozef Rulof over de NSB is duidelijk:
Je moet eens kijken nu, Jeus, hoeveel mooie mensen er zijn gesneuveld door die vervloekte, rotte, onbewuste NSB.
Lezingen Deel 3, 1952

Nationaalsocialisme

Het nationaalsocialisme komt van een roofmoordenaar:
Duitsland viel uw land binnen, verpletterde uw leger en ontpopte zich als een roofmoordenaar.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De meeste Nederlanders zagen het prehistorische bewustzijn van de nationaalsocialistische propaganda:
De Nederlander laat alle propaganda, hoe grootscheeps ook, over zich heengaan, omdat hij daarin toch het prehistorische bewustzijn onderkent.
De nationaalsocialistische idealisten willen van uw volk soldaten maken.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Waarom voelt uw volk niet voor hun schetterende marsmuziek?
Omdat het vindt, dat dit ketelgerammel in het oerwoud thuishoort!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Na uw land bezet en uw goederen geroofd te hebben, wil het nationaalsocialisme ook uw ziel bezitten.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Hun domme mentaliteit beseft niet, dat een waarachtig christen liever sterft dan zijn arm op te heffen om hun heidense groet te brengen.
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
De gedachten van Hitler zijn een pest:
De rest is satanisch, dierlijk, die gedachten zijn een pest, waarvan de wereld verlost gaat worden!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Het nationaalsocialisme moet tot de laatste gedachte uitgeroeid worden:
Duitsland zal dan ook aan banden worden gelegd en het duivelse nationaalsocialisme tot de laatste gedachte worden uitgeroeid.
Dit vervloekte stelsel (zal) van de Aarde verdwijnen!
De Volkeren der Aarde door Gene Zijde bezien, 1941
Zie ook het artikel ‘Hitler’.