Gevoel

onze eeuwige identiteit

De unieke wereld van onze eigen gevoelens maakt ons verschillend van elk ander mens, vroeger, nu en straks.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Ervaring

Hoe ontstond ons gevoel?
Waardoor hebben we ons hele gevoelsleven opgebouwd?
Iedereen kent gevoelens die ontstaan zijn door een concrete ervaring die men zich nog herinnert.
Wanneer men bijna door een grote hond gebeten wordt, zal men zich dat voorval nog jaren heel levendig herinneren.
Die ervaring zal er meestal voor zorgen dat men het gevoel krijgt om geen grote honden meer te benaderen.
Als die ervaring ver in het verleden ligt, kan de herinnering eraan verdwenen zijn, maar het gevoel kan overgebleven zijn.
Wanneer bijvoorbeeld het voorval plaatsvond op tienjarige leeftijd, dan kan het zijn dat een tachtigjarige zich dat voorval niet precies meer herinnert.
Desondanks kan men het gevoel houden om grote honden te mijden.
Maar hoe zit het dan met afkeer van spinnen, slangen of ratten, zonder dat men als kind ooit een negatieve ervaring met deze dieren heeft opgedaan?
En met een uitgesproken fobie en angst?
Of met een bijzondere aanleg, talent of gave?
Hoe heeft het wonderkind zijn gevoel opgebouwd?

Uniek gevoelsleven

Het antwoord op al deze vragen is te vinden in het verleden.
Niet alleen in dit leven, maar ook in onze vorige levens hebben we veel ervaringen opgedaan, die ons allerlei verschillende gevoelens gaven.
Door het wegzinken van al die ervaringen in de diepte van ons gevoelsleven, hebben we geen concrete herinneringen meer aan de voorvallen die ons gevoel opbouwden.
Al die ervaringen hebben bijgedragen aan ons gevoelsleven, hebben ons gevormd tot wat we nu innerlijk zijn.
Omdat we allemaal verschillende levens hebben beleefd, is ons gevoelsleven verschillend van elk ander mens.
Het maakt ons uniek, vroeger, nu en straks.
We zullen innerlijk nooit hetzelfde worden als een ander, zelfs al is dat onze eeneiige tweeling.

Diepten van gevoel

Ons gevoelsleven kent zeven verschillende diepten.
De bovenste laag van ons gevoelsleven kunnen we ons bewustzijn of ons ‘dagbewustzijn’ noemen.
De zes niveaus van gevoel die daaronder liggen en waarvan we ons doorgaans niet bewust zijn, kunnen het onderbewustzijn genoemd worden.
Daarin bewaren we als ziel niet alleen de ervaringen van dit leven, maar tevens van al onze vorige levens.
Ervaringen van duizenden jaren geleden kunnen heel diep weggezonken zijn, terwijl recentere ervaringen dichter onder de oppervlakte van ons bewustzijn liggen.
Al deze ervaringen hebben meegebouwd aan ons gevoelsleven, dat ons voortstuwt, onze handelingen bezielt, ons beschermt tegen gevaar en ons leidt naar de mensen waartoe we ons aangetrokken voelen.

Zelfkennis

We hebben geen concrete herinneringen aan vorige levens nodig om te weten wat we daarin ervaren hebben, want die vorige levens zijn in ons als gevoel aanwezig.
In die zin leven we in het nu tegelijkertijd ook in ons verleden.
Als we onze gevoelens onderzoeken, onze motieven analyseren en ons gedrag bestuderen, komen we vanzelf uit bij alle ervaringen die we gekend moeten hebben om die gevoelens opgebouwd te hebben.
Je hoeft iemand met een hevige claustrofobie echt niet te vertellen dat hij zich wat inbeeldt, voor hem is de panische angst voor kleine ruimten een realiteit van gevoel waarin hij leeft.
Maar ook bij minder uitgesproken gevoelens kunnen we zeggen dat we in ons eigen verleden leven.
Onze vorige levens zijn als gevoel elke seconde van ons bewuste leven stuwend en voelbaar aanwezig.
Al hebben we ons nog nooit afgevraagd waarom we al onze voorkeuren en afkeuren hebben, ook die komen niet uit het niets.
Waarom heeft de ene mens een voorkeur voor een bepaald vakantieland, een bepaalde kledingstijl, een soort muziek, een speciaal soort voedsel, en heeft de andere mens een afkeer van een bepaalde taal?
Waarom wil iemand alles weten over een bepaalde periode uit de geschiedenis?
‘Ken uzelf’ is de grootste studie voor de mens.
Daarvoor hebben we geen onderzoeksinstrumenten of professoren nodig, al het benodigde materiaal is altijd in ons aanwezig en noemen we ‘ons gevoel’.

Bronnen en verdieping