Alonzo vraagt waarom

en krijgt uiteindelijk antwoord

Nadat hij zijn leven lang gevraagd heeft waarom en waarvoor hij de liefde en de waarheid niet vindt, krijgt hij antwoord op al zijn vragen.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.
‘... en ze belanden beiden op de brandstapel.’

Vorige levens

Op het einde van het boek ‘Tussen Leven en Dood’ wordt het leven van Alonzo beschreven.
Hij leefde in de vijftiende eeuw aan de Middellandse Zee in Catalonië, in de omgeving van Barcelona.
Zijn leven is de voortzetting van twee andere persoonlijkheden die in het boek centraal staan: Venry en Taiti.
In het artikel ‘wedergeboren opperpriester Venry’ wordt het leven van Venry beschreven in de Tempel van Isis in het oude Egypte.
Als negentienjarige priester was Venry in staat om de tempel te zuiveren van de duistere krachten van de zeven hogepriesters.
Dit was mogelijk omdat hij in zijn vorige leven als Vader Taiti de kennis van magische krachten tot grote hoogte had opgevoerd.
In zijn leven als Venry werd de persoonlijkheid van de machtige Taiti zelfs bewust wakker gemaakt om de zeven hogepriesters aan te kunnen.
Daardoor leefden er twee persoonlijkheden naast elkaar, waarvan Taiti de sterkste was.
In het artikel ‘deelpersoonlijkheden’ wordt dieper ingegaan op het naast elkaar bestaan van meerdere persoonlijkheden.
Na het leven van Venry beleefde zijn ziel vele levens om goed te maken aan alle zielen die hij in vorige levens ellende had gebracht.
In al die levens zocht hij naar de ware liefde, maar hij vond zijn tweelingziel niet, met wie hij in het oude China en Egypte de grote liefde had beleefd.

Alonzo en de kerk

In zijn laatste leven op aarde als Alonzo is van al die machtige levens uit het oude Egypte niet veel meer te bespeuren.
Wanneer hij in de vijftiende eeuw in Spanje wedergeboren wordt, zijn die magische krachten van weleer naar zijn onderbewustzijn weggezakt.
Het enige wat in zijn jeugd zichtbaar wordt, is zijn voorliefde voor dieren.
Hij speelt graag met dieren en tracht hun zijn wil op te leggen.
Het liefst speelt hij met kleine leeuwtjes.
Op volwassen leeftijd lukt het hem om deze leeuwen onder zijn wil te brengen.
Hij weet echter niet dat hij als Venry in de Tempel van Isis deze concentratie had opgebouwd.
Alonzo verlangt om meer te weten te komen over ‘dood en geboren worden’, over het onzichtbare leven.
Hij begrijpt al snel dat de kerkelijke geestelijken hem niet verder kunnen helpen, omdat ze de antwoorden op zijn vragen schuldig blijven.
Dit zoeken is tot groot ongenoegen van zijn moeder, die vindt dat men bij het kerkelijke geloof moet blijven, en dat de mens op al die vragen geen antwoord moet willen krijgen.
Alonzo verdedigt zich door het gezegde aan te halen: ‘Onderzoekt de dingen en behoudt het goede’.
Maar zijn moeder beschouwt hem als een heiden.
Ze raadpleegt haar priester, die concludeert dat hij een ketter is.

Waarom en waarvoor

Maar Alonzo krijgt steeds meer vragen.
Waarom zijn de mensen zo verschillend?
Waarom wil hij dat de dieren naar hem luisteren?
Waarom vindt hij geen rust in zijn zoeken naar de werkelijkheid en de waarheid?
Vanwaar zijn wij gekomen en waar gaan we naartoe?
Zijn vrienden zoeken de antwoorden bij de voorouders.
Maar het karakter van Alonzo is in de gehele familie niet te vinden.
Hijzelf voelt dat de ziel een zelfstandigheid is, en geen product van andere mensen.
Hij voelt dat al zijn gevoelens betekenis hebben, maar begrijpt nog niet waar ze vandaan komen.
Alonzo verlangt te weten wat er na de dood is, hij voelt dat de ziel voortleeft.
Wanneer hij zijn medemensen volgt, concludeert hij dat ze in één leven de allerhoogste hemelen niet zullen en niet kunnen bereiken.
En zullen ze eeuwig verdoemd worden voor hun zonden, zoals zijn moeder gelooft?
Nee, hij voelt dat de ziel door geen vuur verbrand kan worden, noch op aarde, noch hierna.
Soms ziet hij zichzelf in andere landen, waardoor zijn vrienden hem voor gek verklaren.
Zijn vrienden geven aan dat zijn hersenen dit bedenken, maar Alonzo voelt dat zijn ik deze hersenen overstijgt en overleeft.
Hij wil dat ‘ik’ leren kennen, dat denkt en voelt.
Alonzo zoekt contact met de doden, en na een tijd krijgt hij contact met een meester van het licht, die zegt dat hij Alonzo al kent van voor zijn geboorte.
De meester bereidt Alonzo voor op de moeilijke tijden, die volgens hem voor Alonzo gaan aanbreken.
Alonzo stelt al zijn levensvragen, en de meester beantwoordt ze allen.
Wanneer Alonzo zijn moeder vertelt van zijn verkregen wijsheid uit het leven na de dood, komt haar priester tot het besluit dat hij zich voor de Spaanse inquisitie moet verantwoorden.
Hij wordt veroordeeld en opgesloten.
In een getralied hok wacht hij op zijn vonnis, want in de gevangenissen is al geen plaats meer.

Alonzo vindt zijn tweelingziel

In dat hok ziet Alonzo een vrouw, Carma, die geen angst lijkt te hebben voor wat hun allen te wachten staat.
Hij praat met haar en ze voelen zich heel sterk tot elkaar aangetrokken.
Nadat ze in vogelvlucht hun hele leven aan elkaar verteld hebben, voelen ze dat ze heel innig bij elkaar horen, ja dat ze zouden trouwen, als ze nu vrij waren geweest.
Naarmate de uren verlopen, komt er een ander bewustzijn in hen omhoog.
De volgende dag worden ze door de inquisiteur schuldig bevonden aan ketterij, en ze belanden beiden op de brandstapel.
Wanneer het vuur hun lichaam bereikt, komen hun overheersende persoonlijkheden uit hun vorige levens naar boven in hun bewustzijn.
Alonzo gaat over in Venry, die zijn tweelingziel Lyra in Carma herkent.
Als Taiti en Lyra hadden ze in China mensen op de brandstapel gebracht en nu beleven ze als Alonzo en Carma zelf wat ze anderen hebben aangedaan.
Venry en Lyra stijgen uit hun lichaam en worden verwelkomd door een meester van het licht die hun reeds lang heeft gevolgd.
Venry herkent de meester die al de waaroms en waarvoors van Alonzo heeft beantwoord, maar nu kan deze meester zich bekend maken.
Hij was de leider van Venry in de Tempel van Isis, en heeft toen samen met Venry de tempel gezuiverd van de duistere machten.
Ook hij had goed te maken, wat door de hulp van Venry in de tempel gelukt is.
En in een vorig leven lang geleden was hij een vader van Venry, waardoor ze een innige band gesmeed hebben.
Venry ziet dat de Tempel van Isis later weer heropgebouwd is, met de wetten der liefde die hij op aarde mocht brengen.
Daarna is de tempel weer vernietigd.
Is hun kennis van toen dan verloren gegaan op aarde?
Zijn leider toont hem dat de wijsheid van toen op aarde gebracht zal worden door de leraar van Venry in de Tempel van Isis, Dectar.
Wanneer Dectar als Jozef Rulof op aarde komt, zal hij het boek ‘Tussen Leven en Dood’ ontvangen en zo de verkregen wijsheid veiligstellen.
Na hun laatste leven op aarde hebben Venry en Lyra alles goedgemaakt en zijn ze vrij om de derde lichtsfeer binnen te treden.
Ze zijn nu eeuwig samen als tweelingzielen en niets zal hun nog scheiden, omdat ze het bewustzijn hebben bereikt om vanaf nu alles in harmonie met al het leven te beleven.

Bronnen en verdieping