Zomerland - Vierde lichtsfeer

Geestelijk bewustzijn

In de vierde lichtsfeer, het Zomerland, bereikt men het geestelijke bewustzijn.
Door Ludo Vrebos, gebaseerd op de boeken van Jozef Rulof.

Als een stralende zomermorgen

De vierde lichtsfeer wordt in de boeken van Jozef Rulof ook het Zomerland genoemd, omdat de natuur voor eeuwig de volle zomer van de aarde weergeeft.
Dit wordt verbeeld in het door Jozef Rulof mediamiek ontvangen schilderij hierboven.
Het stelt een stralende zomermorgen voor wanneer de mens de lieflijke natuur tot zijn gemoed voelt spreken.
Een paarsachtige gloed daalt uit het heelal op deze levenstuin neer.
De bewoners stralen als een zomerse zon, zo is hun innerlijk licht ontwikkeld.
Ze leven nu in het geluk van het eeuwig samenzijn met hun tweelingziel.

Een diepgaande studie

In de vierde lichtsfeer heeft de mens het geestelijke bewustzijn bereikt.
Hier heeft hij alle stoffelijke gevoelens en gedachten afgelegd.
Bevrijd van het aardse denken kan hij nu al het leven volledig leren kennen door het directe éénzijn ermee.
Men leert hier alle levenswetten kennen door het leven direct aan te voelen.
Daardoor kan men een diepgaande studie aanvangen.
Een dergelijke studie duurt honderden jaren, omdat men elke levenswet van binnenuit leert aan te voelen.
Men baseert zijn kennis niet meer op een leer die door anderen is opgebouwd, zoals de kennis op aarde doorgegeven wordt.
Elke bewoner van het Zomerland maakt zich één met alle levenswetten waar het leven op aarde en in het hiernamaals op berust.
Men volgt de ontwikkeling van al het leven, vanaf het ontstaan van het heelal.

Bronnen en verdieping